Sinds april 2006 ben ik werkzaam als docent bedrijfsethiek op de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Windesheim herbergt een verzameling van HBO-opleidingen. Ik ben voornamelijk werkzaam voor de opleiding Bedrijfskunde. Ook geef ik lessen aan studenten Personeel en Arbeid en de minor International Business Studies

Belangrijk in mijn ethiekonderwijs vind ik dat het nadenken over ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) niet blijft steken in mooie volzinnen in het voorwoord van een beleidsstuk, maar dat ethiek, integriteit en MVO ook daadwerkelijk geïntegreerd wordt in de organisatie. Daar hamer ik bij elke opdracht op. MVO is niet zo vanzelfsprekend als idealisten het graag willen zien: MVO kost namelijk geld. Dat geld moet er wel zijn. In de marketingstrategie staat elke manager derhalve voor het dilemma hoe met elke P van de marketingmix omgegaan dient te worden met het personeel, de consument, het milieu en de maatschappelijke omgeving terwijl tegelijkertijd ook de kosten en rentabiliteit in de gaten gehouden moeten worden.

Voor de verschillende beroepsvarianten schrijf ik artikelen voor readers. Ook maak ik gebruik van bestaande literatuur, maar die is soms wat te academisch of te idealistisch van aard. Ook is het soms nodig om een aanpassing te maken aan het onderwerp waar studenten op dat moment mee bezig zijn. Dat doe ik graag, want ethiek moet voor studenten niet iets abstracts zijn, maar concreet toepasbaar in de beroepspraktijk. Vandaar dat ik zelf aan de slag ben gegaan. 

Voor de opleiding Bedrijfskunde heb ik voor verscheidende readers de volgende artikelen geschreven:

Basiskennis argumentatiekunde

Adviseren met behulp van het stakeholdersanalysemodel 

Ethisch argumenteren 

Het schrijven van een bedrijfscode 

Integriteit: het mensbeeld en de stadia van morele ontwikkeling van Kohlberg 

Moral relativism and moral universalism 

Omdat veel van onze studenten Bedrijfskunde in non-profit en overheidsorganisaties terecht komen, heb ik ook een aantal artikelen geschreven rond politicologie en integriteit van ambtenaren:

Toezicht via de volksvertegenwoordiging 

De ambtenaar in het politieke mijnenveld 

Governance en integriteit van de ambtenaar 

Voor de opleiding International Business Studies heb ik de theorie van Isaiah Berlin in het Engels als volgt weergegeven:

Basic Moral Theory 

The Theory of Moral Dilemmas 

Voor de opleiding Personeel en Arbeid (HRM) heb ik de volgende artikelen geschreven

De HR professional als ‘reflective practitioner’ 

HR en Morele dilemma’s 

Ontslag, boventalligheid en ethiek 

Morele aspecten rond gezondheidsmanagement 

Diversiteitsbeleid en ethiek HR en de flexibilisering van arbeid